Tuesday, May 3, 2011

A bit more of Tamara de Lempicka

1) Tamara De Lempicka . Kizette in pink . 1926

2) Tamara De Lempicka . The blue scarf . 1930

3) Tamara De Lempicka . Ira P. 1930

4) Tamara De Lempicka. St Moritz . 1929

No comments:

Post a Comment